Case Dierenbescherming

De Dierenbescherming is met een achterban van 200.000 mensen (leden, donateurs en vrijwilligers) de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren. In de aanloop naar dierendag op 4 oktober 2013 deed de Dierenbescherming een oproep aan haar achterban en het Nederlands publiek een petitie tegen het afschieten van zwerfkatten te ondertekenen.

Doelstelling

100.000 digitale handtekeningen verzamelen en de Dierenbescherming zichtbaar en relevant maken rondom Dierendag.

Aanpak

Intelligenz heeft het gehele data procesmanagement rondom deze campagne uitgevoerd. Hiertoe werden verschillende petitieformulieren, follow-up e-mails en rapportages ontwikkeld. Het gehele proces was volledig geautomatiseerd.

Resultaat

Meer dan 136 duizend mensen tekende de petitie. Een groot aantal van de ondertekenaars heeft zch tevens aangemeld voor de Dierenm@il (e-mail nieuwsbrief). In november 2013 is de wetgeving rondom het afschieten van zwerfkatten door de tweede kamer aangepast.

Bent u geinteresseerd wat Intelligenz voor uw organisatie kan betekenen?