Case Hogeschool Utrecht

Aan Hogeschool Utrecht studeren 37.000 studenten verdeelt over zes faculteiten en twee steden (Utrecht en Amersfoort).

Doelstelling

Hogeschool Utrecht wil de kwaliteit van de instroom in het bacheloronderwijs verbeteren om zodoende de uitstroom in het eerste jaar terug te dringen. Door een studiekeuzepad te ontwikkelen en informatie op maat aan te bieden wordt dit gerealiseerd.

Aanpak

Intelligenz heeft een studiekeuze portal geimplementeerd waarin de de studiekiezer alle relevante informatie op een centrale plek bij elkaar vindt. De studiekeuze portal voorziet in gepersonaliseerde content op de portal, e-mail nieuwsbrieven en een service module ten behoeve van het bestellen van brochures en het boeken van open dagen.

Resultaat

Een geintegreerde database met alle relevante informatie over studiekiezers. Daarnaast beschikt Hogeschool Utrecht nu over het instrumentarium om “communicatie op maat” uit te voeren.

Bent u geinteresseerd wat Intelligenz voor uw organisatie kan betekenen?