Intelligenz - Customer Intelligence

Customer Intelligence

Om op een effectieve en efficiënte wijze uw marktbewerking te organiseren is het essentieel dat u inzicht in uw klanten heeft. Veel gegevens van uw klanten zitten in systemen en databases binnen en buiten uw organisatie. In het callcenter worden gegevens van uw klanten opgeslagen, maar ook in de financiële administratie zitten klantgegevens. Ook als een klant op het internet de website van uw bedrijf bezoekt, laat hij een spoor van data achter. De trend is dat er steeds meer klantdata ontstaan. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er steeds meer nieuwe kanalen ontstaan waarmee gecommuniceerd kan worden tussen bedrijven en klanten. In het gunstigste geval zijn deze verschillende systemen met elkaar geïntegreerd, maar meestal blijkt dit niet zo te zijn.Dit betekent dat de marketeer inzicht moet hebben in de nieuwe klanten die het bedrijf werft (de instroom). Tevens is het cruciaal inzicht te hebben in de bewegingen van de klanten in het klantenbestand. Met andere woorden: welke klanten groeien in omzet en welke klanten dalen in omzet? Tenslotte is het belangrijk om inzicht te hebben in de de klanten die passief en inactief worden (de uitstroom).

Intel-info-graphic-customer-contact


Naar aanleiding van dit inzicht wordt besloten hoe de marktbewerking wordt ingericht. Vaak zien we dat veel communicatie gericht is op het werven van nieuwe klanten, terwijl op hetzelfde moment bestaande klanten passief of zelfs inactief worden. Tevens leert onze ervaring dat het werven van nieuwe klanten veel kostbaarder is dan het ‘voller’ maken van bestaande klanten.

Om het hierboven geschetste klantproces goed te kunnen monitoren, is het dus essentieel om de datavoorziening rondom klanten goed op orde te hebben. Ook het verzamelen van klantdata dient procesmatig aangepakt te worden. We kunnen hierbij vier stadia onderscheiden:

  • Het verzamelen van data
  • Het verrijken van data
  • Het bewerken van data, zodat uit data informatie ontstaat
  • Het vertalen van informatie naar kenns, zodat deze daadwerkelijk in de marktbewerking kan worden toegepast en dit dus leidt tot actie

Bij Intelligenz werken marketingdata-analisten die in staat zijn om uw klantdata te vertalen naar zinvolle informatie die uw organisatie kan gebruiken om de marktbewerking aan te scherpen. We kiezen daarbij voor een pragmatische benadering en zullen ervoor zorgen dat het klantinzicht ook daadwerkelijk wordt toegepast binnen uw marktbewerking.

Wat wij doen:

Meer diensten

Op overzichtelijke wijze presenteren wij alle relevante KPI’s op een helder dashboard

© Copyright 2021 - Intelligenz