Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerealiseerd. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Intelligenz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden genomen op basis van deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden en andersoortig materiaal komen uitsluitend toe aan Intelligenz, tenzij anders staat vermeld. Behoudens de in of krachtens de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intelligenz.