World Animal Protection Dashboard

World Animal Protection – Online Dashboard

We hebben voor World Animal Protection een online dashboard gerealiseerd waarmee zij inzicht heeft in alle relevante fondsenwervende KPI’s. Bij de realisatie is gebruik gemaakt van meerdere databronnen: het donateur administratie systeem, Google Analytcis en diverse social media. Ten behoeve van het ontsluiten van de donateursdata is door Intelligenz een aparte analyse – en rapportage database ingericht. Deze wordt ook gebruikt om ad hoc analyses op de data uit te voeren.

  • In- en uitstroom
  • Herkomst van leads
  • Realisatie versus target
  • Performance social media
  • Stornopercentage
  • Ontwikkeling klantwaarde

Onze klant

World Animal Protection

World Animal Protection zet zich wereldwijd in voor het beschermen van dieren. Onder meer door het leveren van direct (nood)hulp, het geven van voorlichting en het lobbyen voor betere wetten en regels.

Ons werk

Meer weten over deze case?

© Copyright 2021 - Intelligenz